Gegevens verzamelen

Privacy policy

Bedrijfsinformatie:
Studiejunkies
Adres:
Wortelsteeg 16
1811 MS Alkmaar

KvK-nummer: 64595692
BTW-nummer: NL200579794B01

Studiejunkies hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we informatie geven over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Studiejunkies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Rechtsgronden

Jouw persoonsgegevens worden in overeenstemming verwerkt omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou ofwel daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met jouw toestemming ofwel omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen worden in deze policy beschreven.

Externe partijen

Jouw gegevens zullen wij nooit aan derden doorverkopen. Het kan voorkomen dat wij wettelijk verplicht zijn jouw gegevens af te staan aan overheidsinstanties of andere partijen. In dit geval delen wij alleen de noodzakelijke gegevens.

Opslaan van de gegevens

Voor het verkrijgen en bewaren van gegevens wordt gewerkt met verschillende applicaties. Aan deze applicaties zijn strikte regels verbonden om jouw privacy te kunnen waarborgen. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor overige applicaties, bijvoorbeeld Amerikaanse partijen, gelden onder het Privacy Shield.

Gegevens verwijderen

Je hebt het recht om te weten welke gegevens wij van jou hebben, indien je dit wil inzien kun je dit aan ons vragen, neem hiervoor contact op met info@studiejunkies.nl. Daarnaast is het mogelijk om gegevens die niet kloppen, te laten wijzigen. Ook is het mogelijk om ons te vragen om je gegevens te wissen en deze niet meer te gebruiken. In sommige gevallen is het mogelijk dat wij jouw verzoek weigeren gezien het feit dat wij wegens belastingtechnische redenen of voor service/klachten jouw gegevens dienen te bewaren. Als Studiejunkies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@studiejunkies.nl. Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop wij jouw gegevens gebruiken kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.